سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند سیاسی(مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/5thFestival/toolbar_menu/selected_films/docsiasi Sat, 12 Jun 2021 15:43:16 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 12 Jun 2021 15:43:16 GMT مستند سیاسی(مسابقه ملی) 60 ویکی لیکس http://www.irandocfest.ir/fa/news/6034/ویکی-لیکس کارگردان: وحید شیخلر ]]> مستند سیاسی(مسابقه ملی) Sat, 06 Jul 2019 10:32:17 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6034/ویکی-لیکس همان یکشنبه http://www.irandocfest.ir/fa/news/6033/همان-یکشنبه کارگردان: رضا عرفانی ]]> مستند سیاسی(مسابقه ملی) Sat, 06 Jul 2019 10:31:12 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6033/همان-یکشنبه مهار نشده http://www.irandocfest.ir/fa/news/6032/مهار-نشده کارگردان: مصطفی رضوانی ]]> مستند سیاسی(مسابقه ملی) Sat, 06 Jul 2019 10:28:39 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6032/مهار-نشده مسلمانان بریتانیا http://www.irandocfest.ir/fa/news/6030/مسلمانان-بریتانیا کارگردان: سید رضا شیرازی ]]> مستند سیاسی(مسابقه ملی) Sat, 06 Jul 2019 10:23:38 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6030/مسلمانان-بریتانیا فصل نو http://www.irandocfest.ir/fa/news/6029/فصل-نو کارگردان: علی تاجیک ]]> مستند سیاسی(مسابقه ملی) Sat, 06 Jul 2019 10:22:19 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6029/فصل-نو غزه 85 مایل http://www.irandocfest.ir/fa/news/6028/غزه-85-مایل کارگردان: سعید صادقی ]]> مستند سیاسی(مسابقه ملی) Sat, 06 Jul 2019 10:21:08 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6028/غزه-85-مایل خوش آمدید به موگادیشو http://www.irandocfest.ir/fa/news/6027/خوش-آمدید-موگادیشو کارگردان: عابدین مهدوی ]]> مستند سیاسی(مسابقه ملی) Sat, 06 Jul 2019 10:18:53 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6027/خوش-آمدید-موگادیشو جعبه سیاه 11 سپتامبر http://www.irandocfest.ir/fa/news/6026/جعبه-سیاه-11-سپتامبر کارگردان: محمدرضا اسلاملو ]]> مستند سیاسی(مسابقه ملی) Sat, 06 Jul 2019 10:16:14 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6026/جعبه-سیاه-11-سپتامبر جایی که زندگی می‌کنیم http://www.irandocfest.ir/fa/news/6025/جایی-زندگی-می-کنیم کارگردان: مرتضی پایه شناس ]]> مستند سیاسی(مسابقه ملی) Sat, 06 Jul 2019 10:13:01 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6025/جایی-زندگی-می-کنیم بلوای نان http://www.irandocfest.ir/fa/news/6024/بلوای-نان کارگردان: محمد حسین قاسمی و سلمان ابوطالبی ]]> مستند سیاسی(مسابقه ملی) Sat, 06 Jul 2019 10:02:59 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6024/بلوای-نان