سینما حقیقت - آخرين عناوين نقد http://www.irandocfest.ir/fa/4thFestival/nagh4 Thu, 28 Jan 2021 13:13:52 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 28 Jan 2021 13:13:52 GMT نقد 60 تهران در خسوف http://www.irandocfest.ir/fa/news/6516/تهران-خسوف کارگردان: مهناز رکنی ]]> نقد Tue, 15 Oct 2019 06:27:24 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6516/تهران-خسوف تنها میان تنها http://www.irandocfest.ir/fa/news/6515/تنها-میان کارگردان: جواد محمدپور ]]> نقد Mon, 14 Oct 2019 11:53:02 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6515/تنها-میان  پلی میان و زمین و آسمان http://www.irandocfest.ir/fa/news/6514/پلی-میان-زمین-آسمان کارگردان: کاوه قهرمان ]]> نقد Mon, 14 Oct 2019 11:50:24 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6514/پلی-میان-زمین-آسمان بازگشت از نهاریا http://www.irandocfest.ir/fa/news/6513/بازگشت-نهاریا کارگردان: مهدی تقویان، محمد حسین مهدویان ]]> نقد Mon, 14 Oct 2019 11:43:15 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6513/بازگشت-نهاریا انتظار زمین http://www.irandocfest.ir/fa/news/6512/انتظار-زمین کارگردان: محمد طالبی ]]> نقد Mon, 14 Oct 2019 11:32:02 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6512/انتظار-زمین آن مرد کیست؟ http://www.irandocfest.ir/fa/news/6511/مرد-کیست کارگردان: مهناز رکنی ]]> نقد Mon, 14 Oct 2019 10:29:02 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6511/مرد-کیست