سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه ملی ( مستندهای کوتاه) http://www.irandocfest.ir/fa/eighth_festival/toolbar_menu/selectedfilms8/mosabeghe_short Sat, 31 Jul 2021 05:59:34 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 31 Jul 2021 05:59:34 GMT مسابقه ملی ( مستندهای کوتاه) 60 «فیلم، خبر» پنجمین روز از جشنواره «سینماحقیقت» / 1 http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/8346/1/فیلم-خبر-پنجمین-روز-جشنواره-سینماحقیقت-1 ]]> مسابقه ملی ( مستندهای کوتاه) Sat, 19 Dec 2020 12:40:03 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/8346/1/فیلم-خبر-پنجمین-روز-جشنواره-سینماحقیقت-1 چهاردهمین جشنواره فیلم مستند سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/8117/چهاردهمین-جشنواره-فیلم-مستند-سینما-حقیقت ]]> مسابقه ملی ( مستندهای کوتاه) Wed, 16 Dec 2020 12:49:23 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8117/چهاردهمین-جشنواره-فیلم-مستند-سینما-حقیقت