سینما حقیقت - پربيننده ترين عناوين مستند پرتره (مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/5thFestival/toolbar_menu/selected_films/docportre Fri, 18 Sep 2020 22:31:19 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Fri, 18 Sep 2020 22:31:19 GMT مستند پرتره (مسابقه ملی) 60