سینما حقیقت - پربيننده ترين عناوين مسابقه بین الملل(فیلم های نیمه بلند) :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/10thFestival/toolbar_menu/selected_films/international_filmfest_mid Sat, 31 Jul 2021 06:44:54 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 31 Jul 2021 06:44:54 GMT مسابقه بین الملل(فیلم های نیمه بلند) 60