سینما حقیقت - پربيننده ترين عناوين جایزه شهید آوینی http://www.irandocfest.ir/fa/eighth_festival/festival_sections/j_avini Sun, 13 Jun 2021 19:59:10 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sun, 13 Jun 2021 19:59:10 GMT جایزه شهید آوینی 60