سینما حقیقت - پربيننده ترين عناوين هیئت انتخاب و داوری ملی http://www.irandocfest.ir/fa/six_festival/toolbar_menu/Jurise/davari6 Tue, 22 Sep 2020 10:20:34 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Tue, 22 Sep 2020 10:20:34 GMT هیئت انتخاب و داوری ملی 60