سینما حقیقت - پربيننده ترين عناوين جوایز :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/seventh_festival/toolbar_menu/priz7 Sat, 28 Nov 2020 10:41:47 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 28 Nov 2020 10:41:47 GMT جوایز 60