سینما حقیقت - پربيننده ترين عناوين مسابقه ملی (مستند دینی و آیینی) http://www.irandocfest.ir/fa/seventh_festival/toolbar_menu/selected_films/mosabeghe_dini Mon, 21 Sep 2020 10:02:08 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Mon, 21 Sep 2020 10:02:08 GMT مسابقه ملی (مستند دینی و آیینی) 60