سینما حقیقت - پربيننده ترين عناوين مستند نیمه بلند(مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/13thFestival/toolbar_menu/selected_films13/mosabeghe13nime Sat, 31 Jul 2021 06:06:10 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 31 Jul 2021 06:06:10 GMT مستند نیمه بلند(مسابقه ملی) 60