سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند صنایع دستی :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/eighth_festival/toolbar_menu/reviewers/Section/E_sanaye_dasti Wed, 12 May 2021 12:10:51 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 12 May 2021 12:10:51 GMT مستند صنایع دستی 60 طلایه رویایی http://www.irandocfest.ir/fa/news/743/طلایه-رویایی آثار: نگارش نمایشنامه های می خواستم یک دل باشم، دو فنجان قهوه و تالیف کتابهای حرکت تئاتر به سمت شعر، اسبهای سفید سایر: پژوهش های مختلف چاپ شده در برخی نشریات   ]]> مستند صنایع دستی Sun, 14 Dec 2014 15:17:06 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/743/طلایه-رویایی حسن نقاشی http://www.irandocfest.ir/fa/news/738/حسن-نقاشی آثار: ساخت مستندهای دا، مشی و مشیانه، درخت پارسیک، تیشتر، زروان، اقلیم هفتم، باژ و برسم، هوشیدر، هوم، مهرا، شیرین روز، سه روایت از جم، مهرگیاه، شید، نوروز پارسی، خسروانی، بادخان، خور و شید، منطق الطیر، شاه جهان، دبستان پارسی سایر: پژوهش جنبه های نمایشی اساطیر ایران، نگرشی بر اساطیر آب، آئین های کویر، آئین های کهن، اوستایی در یزد، نمادهای پارسی   ]]> مستند صنایع دستی Sun, 14 Dec 2014 15:06:00 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/738/حسن-نقاشی حجت اله مرادخانی http://www.irandocfest.ir/fa/news/737/حجت-اله-مرادخانی آثار: ساخت چندین فیلم کوتاه و نگارش مقالات متعددی در خصوص سینما، نشانه شناسی و مطالعات تطبیقی هنر سایر: عکاسی مسئولیت ها: مشاور معاونت صنایع دستی کشور     ]]> مستند صنایع دستی Sun, 14 Dec 2014 15:05:09 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/737/حجت-اله-مرادخانی