سینما حقیقت - آخرين عناوين هیئت داوران مسابقه ملی http://www.irandocfest.ir/fa/4thFestival/toolbar_menu/Jurise/davarimeli4 Fri, 27 Nov 2020 03:38:31 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Fri, 27 Nov 2020 03:38:31 GMT هیئت داوران مسابقه ملی 60 وحید موسائیان http://www.irandocfest.ir/fa/news/6427/وحید-موسائیان فیلمساز و مستندساز ]]> هیئت داوران مسابقه ملی Wed, 28 Aug 2019 10:58:05 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6427/وحید-موسائیان سعید کریمی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6426/سعید-کریمی (مدیر فرهنگی) ]]> هیئت داوران مسابقه ملی Wed, 28 Aug 2019 10:55:07 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6426/سعید-کریمی جلیل عرفان منش http://www.irandocfest.ir/fa/news/6425/جلیل-عرفان-منش (فیلمنامه نویس) ]]> هیئت داوران مسابقه ملی Wed, 28 Aug 2019 10:14:27 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6425/جلیل-عرفان-منش رضا دریانوش http://www.irandocfest.ir/fa/news/6424/رضا-دریانوش (مستندساز) ]]> هیئت داوران مسابقه ملی Wed, 28 Aug 2019 09:35:59 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6424/رضا-دریانوش