سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه بین الملل (تا 40 دقیقه) http://www.irandocfest.ir/fa/12thFestival/toolbar_menu/selected_films/short-40 Fri, 27 Nov 2020 03:53:12 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Fri, 27 Nov 2020 03:53:12 GMT مسابقه بین الملل (تا 40 دقیقه) 60 دکتر http://www.irandocfest.ir/fa/news/4202/دکتر ۱۰ دقیقه، ترکیه، ۲۰۱۷ ]]> مسابقه بین الملل (تا 40 دقیقه) Tue, 08 Jan 2019 10:26:15 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4202/دکتر در جستجوی همسر http://www.irandocfest.ir/fa/news/4201/جستجوی-همسر ۲۰ دقیقه، روسیه، ۲۰۱۷ ]]> مسابقه بین الملل (تا 40 دقیقه) Tue, 08 Jan 2019 10:24:32 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4201/جستجوی-همسر شکارچیان قورباغه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4200/شکارچیان-قورباغه ۳۰ دقیقه، ترکیه، ۲۰۱۸ ]]> مسابقه بین الملل (تا 40 دقیقه) Tue, 08 Jan 2019 10:22:46 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4200/شکارچیان-قورباغه من ویکتور هستم http://www.irandocfest.ir/fa/news/4199/ویکتور-هستم ۱۰ دقیقه، روسیه، ۲۰۱۸ ]]> مسابقه بین الملل (تا 40 دقیقه) Tue, 08 Jan 2019 10:20:44 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4199/ویکتور-هستم لمبری اودو http://www.irandocfest.ir/fa/news/4198/لمبری-اودو ۲۴ دقیقه،‌ استونی, 2017 ]]> مسابقه بین الملل (تا 40 دقیقه) Tue, 08 Jan 2019 10:18:11 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4198/لمبری-اودو رؤیای لئوکادیا http://www.irandocfest.ir/fa/news/4197/رؤیای-لئوکادیا ۱۸ دقیقه، لهستان، ۲۰۱۷ ]]> مسابقه بین الملل (تا 40 دقیقه) Tue, 08 Jan 2019 10:14:50 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4197/رؤیای-لئوکادیا لولو: مروارید بوکسور http://www.irandocfest.ir/fa/news/4196/لولو-مروارید-بوکسور ۴ دقیقه، تانزانیا، ۲۰۱۸ ]]> مسابقه بین الملل (تا 40 دقیقه) Tue, 08 Jan 2019 10:10:31 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4196/لولو-مروارید-بوکسور لومیر http://www.irandocfest.ir/fa/news/4195/لومیر ۳۰ دقیقه، ازبکستان، ۲۰۱۷ ]]> مسابقه بین الملل (تا 40 دقیقه) Tue, 08 Jan 2019 10:09:29 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4195/لومیر بعضی از این روزها http://www.irandocfest.ir/fa/news/4194/بعضی-این-روزها ۱۶ دقیقه، انگلستان، ۲۰۱۸ ]]> مسابقه بین الملل (تا 40 دقیقه) Tue, 08 Jan 2019 10:07:33 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4194/بعضی-این-روزها بقایا http://www.irandocfest.ir/fa/news/4193/بقایا ۱۴ دقیقه، هند، ۲۰۱۸ ]]> مسابقه بین الملل (تا 40 دقیقه) Tue, 08 Jan 2019 10:04:42 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4193/بقایا