سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند زیست محیطی(مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/six_festival/toolbar_menu/selected_films/zistmohit Sat, 19 Jun 2021 23:49:10 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 19 Jun 2021 23:49:10 GMT مستند زیست محیطی(مسابقه ملی) 60 کفتار راه راه http://www.irandocfest.ir/fa/news/5590/کفتار-راه کارگردان: علیرضا مهدوی ]]> مستند زیست محیطی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 07:58:36 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5590/کفتار-راه کالیبر 12 http://www.irandocfest.ir/fa/news/5589/کالیبر-12 کارگردان: مهدی ملک زاده ]]> مستند زیست محیطی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 07:57:12 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5589/کالیبر-12 غبار سرخ http://www.irandocfest.ir/fa/news/5588/غبار-سرخ کارگردان: پژمان مظاهری پور ]]> مستند زیست محیطی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 07:56:16 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5588/غبار-سرخ سگ http://www.irandocfest.ir/fa/news/5587/سگ کارگردان: فریدون قدیمی ]]> مستند زیست محیطی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 07:55:01 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5587/سگ سفرنامه مرغ مهاجر http://www.irandocfest.ir/fa/news/5586/سفرنامه-مرغ-مهاجر کارگردان: سیدمانی میر صادقی ]]> مستند زیست محیطی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 07:53:57 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5586/سفرنامه-مرغ-مهاجر زندگی در قلب دنا http://www.irandocfest.ir/fa/news/5585/زندگی-قلب-دنا کارگردان: فرشاد افشین پور ]]> مستند زیست محیطی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 07:52:49 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5585/زندگی-قلب-دنا در جستجوی پلنگ ایرانی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5584/جستجوی-پلنگ-ایرانی کارگردان: فتح الله امیری ]]> مستند زیست محیطی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 07:51:51 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5584/جستجوی-پلنگ-ایرانی خواب ابریشم http://www.irandocfest.ir/fa/news/5583/خواب-ابریشم کارگردان: جواد تقوی ]]> مستند زیست محیطی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 07:50:46 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5583/خواب-ابریشم حیات http://www.irandocfest.ir/fa/news/5582/حیات کارگردان: میترا روحی منش ]]> مستند زیست محیطی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 07:49:43 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5582/حیات پژواک سرزمین من http://www.irandocfest.ir/fa/news/5581/پژواک-سرزمین کارگردان: امیر محمد خوارزمی ]]> مستند زیست محیطی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 07:48:29 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5581/پژواک-سرزمین