سینما حقیقت - آخرين عناوين هیئت انتخاب و داوری بین الملل http://www.irandocfest.ir/fa/5thFestival/toolbar_menu/Jurise/entekhabbeynolmelal5 Sat, 19 Jun 2021 23:26:48 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 19 Jun 2021 23:26:48 GMT هیئت انتخاب و داوری بین الملل 60 پناه برخدا رضایی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6150/پناه-برخدا-رضایی ]]> هیئت انتخاب و داوری بین الملل Tue, 16 Jul 2019 11:15:19 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6150/پناه-برخدا-رضایی محسن قیصری http://www.irandocfest.ir/fa/news/6149/محسن-قیصری ]]> هیئت انتخاب و داوری بین الملل Tue, 16 Jul 2019 11:11:38 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6149/محسن-قیصری سعید غفاری http://www.irandocfest.ir/fa/news/6148/سعید-غفاری ]]> هیئت انتخاب و داوری بین الملل Tue, 16 Jul 2019 11:02:41 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6148/سعید-غفاری عابدین مهدوی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6147/عابدین-مهدوی ]]> هیئت انتخاب و داوری بین الملل Tue, 16 Jul 2019 10:46:13 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6147/عابدین-مهدوی مجید شیخ انصاری http://www.irandocfest.ir/fa/news/6146/مجید-شیخ-انصاری ]]> هیئت انتخاب و داوری بین الملل Tue, 16 Jul 2019 10:29:37 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6146/مجید-شیخ-انصاری محمد طیب http://www.irandocfest.ir/fa/news/6145/محمد-طیب ]]> هیئت انتخاب و داوری بین الملل Tue, 16 Jul 2019 10:19:42 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6145/محمد-طیب سعید کریمی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6144/سعید-کریمی ]]> هیئت انتخاب و داوری بین الملل Tue, 16 Jul 2019 10:10:47 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6144/سعید-کریمی شیرین نادری http://www.irandocfest.ir/fa/news/6143/شیرین-نادری مدیر امور بین الملل مرگز گسترش سینما مستند و تجربی ]]> هیئت انتخاب و داوری بین الملل Tue, 16 Jul 2019 10:00:17 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6143/شیرین-نادری مصطفی رزاق کریمی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6142/مصطفی-رزاق-کریمی  کارگردان و فیلمنامه‌نویس  ]]> هیئت انتخاب و داوری بین الملل Tue, 16 Jul 2019 09:57:56 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6142/مصطفی-رزاق-کریمی