سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه بین الملل (-30) http://www.irandocfest.ir/fa/eighth_festival/toolbar_menu/selectedfilm8/b30min Mon, 21 Jun 2021 03:24:26 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Mon, 21 Jun 2021 03:24:26 GMT مسابقه بین الملل (-30) 60 همه آنچه که من دارم http://www.irandocfest.ir/fa/news/5255/همه-آنچه-دارم کارگردان: محمد علی یزدان پرست ]]> مسابقه بین الملل (-30) Sun, 17 Mar 2019 10:02:30 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5255/همه-آنچه-دارم مبل و نمد http://www.irandocfest.ir/fa/news/5254/مبل-نمد کارگردان: لیلا خلیل زاده ]]> مسابقه بین الملل (-30) Sun, 17 Mar 2019 10:01:05 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5254/مبل-نمد برن اشنایدر http://www.irandocfest.ir/fa/news/5251/برن-اشنایدر '10/آلمان/2014 ]]> مسابقه بین الملل (-30) Sun, 17 Mar 2019 09:00:52 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5251/برن-اشنایدر پشت فرمان http://www.irandocfest.ir/fa/news/5250/پشت-فرمان '19/تاجیکستان-استونی/2013 ]]> مسابقه بین الملل (-30) Sun, 17 Mar 2019 08:59:45 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5250/پشت-فرمان مالکیه http://www.irandocfest.ir/fa/news/5249/مالکیه '2/ایران/2013 ]]> مسابقه بین الملل (-30) Sun, 17 Mar 2019 08:58:04 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5249/مالکیه گوران http://www.irandocfest.ir/fa/news/5248/گوران '10/صربستان/2014 ]]> مسابقه بین الملل (-30) Sun, 17 Mar 2019 08:56:49 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5248/گوران معدنچی کوچک http://www.irandocfest.ir/fa/news/5247/معدنچی-کوچک '20/اسپانیا/2013 ]]> مسابقه بین الملل (-30) Sun, 17 Mar 2019 08:55:26 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5247/معدنچی-کوچک فیلم کوتاهی درباره زندگی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5246/فیلم-کوتاهی-درباره-زندگی '2/لتونی/2014 ]]> مسابقه بین الملل (-30) Sun, 17 Mar 2019 08:54:09 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5246/فیلم-کوتاهی-درباره-زندگی پارکینگ http://www.irandocfest.ir/fa/news/5245/پارکینگ 11/ایران/2014 ]]> مسابقه بین الملل (-30) Sun, 17 Mar 2019 08:52:43 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5245/پارکینگ نوئما http://www.irandocfest.ir/fa/news/5244/نوئما '29/اطریش/2014 ]]> مسابقه بین الملل (-30) Sun, 17 Mar 2019 08:51:05 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5244/نوئما