سینما حقیقت - آخرين عناوين مستندهای شهید آوینی http://www.irandocfest.ir/fa/14thFestival/toolbar_menu/Jurise/ejtekhab14/entekhabavini14 Thu, 28 Jan 2021 12:35:54 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 28 Jan 2021 12:35:54 GMT مستندهای شهید آوینی 60 پژمان لشکری پور http://www.irandocfest.ir/fa/news/8260/پژمان-لشکری-پور ]]> مستندهای شهید آوینی Fri, 18 Dec 2020 10:43:07 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8260/پژمان-لشکری-پور محمد داودی http://www.irandocfest.ir/fa/news/8259/محمد-داودی ]]> مستندهای شهید آوینی Fri, 18 Dec 2020 10:42:25 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8259/محمد-داودی محمدحسین حقیقی http://www.irandocfest.ir/fa/news/8258/محمدحسین-حقیقی ]]> مستندهای شهید آوینی Fri, 18 Dec 2020 10:41:41 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8258/محمدحسین-حقیقی