سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه معدن و صنایع معدنی http://www.irandocfest.ir/fa/12thFestival/toolbar_menu/selected_films/madan Sat, 19 Jun 2021 23:58:04 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 19 Jun 2021 23:58:04 GMT مسابقه معدن و صنایع معدنی 60 انارک http://www.irandocfest.ir/fa/news/3870/انارک کارگردان: کاميار فاروقی/ 50 دقیقه / HD / 1397 ]]> مسابقه معدن و صنایع معدنی Tue, 11 Dec 2018 13:39:28 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3870/انارک به ياد آر http://www.irandocfest.ir/fa/news/3869/ياد-آر کارگردان: شهران باقری/ 16 دقیقه / Full HD / 1397 ]]> مسابقه معدن و صنایع معدنی Tue, 11 Dec 2018 13:38:31 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3869/ياد-آر تب مسين http://www.irandocfest.ir/fa/news/3867/تب-مسين کارگردان: رهبر قنبری/ 42 دقیقه / HD / 1395 ]]> مسابقه معدن و صنایع معدنی Tue, 11 Dec 2018 13:37:41 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3867/تب-مسين در آينه سنگ http://www.irandocfest.ir/fa/news/3866/آينه-سنگ کارگردان: سعيد ابراهيم‌زاده/ 32 دقیقه / Full HD / 1396 ]]> مسابقه معدن و صنایع معدنی Tue, 11 Dec 2018 13:36:45 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3866/آينه-سنگ روی سبز بيابان http://www.irandocfest.ir/fa/news/3865/روی-سبز-بيابان کارگردان: فتح‌اله اميری/ 17 دقیقه / HD / 1396 ]]> مسابقه معدن و صنایع معدنی Tue, 11 Dec 2018 13:33:44 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3865/روی-سبز-بيابان سنگ، مادر خاموش http://www.irandocfest.ir/fa/news/3864/سنگ-مادر-خاموش کارگردان: فرشاد فدائیان/ 15 دقیقه / 16 میلیمتری / 1370 ]]> مسابقه معدن و صنایع معدنی Tue, 11 Dec 2018 13:32:33 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3864/سنگ-مادر-خاموش سنگ و نان http://www.irandocfest.ir/fa/news/3863/سنگ-نان کارگردان: محمد عبداللهی/ 31 دقیقه / HD / 1395 ]]> مسابقه معدن و صنایع معدنی Tue, 11 Dec 2018 13:31:23 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3863/سنگ-نان سياه خفته http://www.irandocfest.ir/fa/news/3862/سياه-خفته کارگردان: روح‌الله اکبری/ 15 دقیقه / Full HD / 1393 ]]> مسابقه معدن و صنایع معدنی Tue, 11 Dec 2018 13:30:18 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3862/سياه-خفته شور شيرين http://www.irandocfest.ir/fa/news/3861/شور-شيرين کارگردان: محمد اسکندرزاده/ 54 دقیقه / Full HD / 1396 ]]> مسابقه معدن و صنایع معدنی Tue, 11 Dec 2018 13:29:13 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3861/شور-شيرين فولاد خوزستان http://www.irandocfest.ir/fa/news/3857/فولاد-خوزستان کارگردان: منوچهر مشیری/ 30 دقیقه / DVCam / 1386 ]]> مسابقه معدن و صنایع معدنی Tue, 11 Dec 2018 13:18:37 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3857/فولاد-خوزستان