سینما حقیقت - آخرين عناوين جایزه شهید آوینی http://www.irandocfest.ir/fa/14thFestival/toolbar_menu/selected_films14/avini14 Thu, 28 Jan 2021 12:04:17 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 28 Jan 2021 12:04:17 GMT جایزه شهید آوینی 60 آمدیم نبودید http://www.irandocfest.ir/fa/news/8012/آمدیم-نبودید کارگردان: محمدحسین خوش بیان ]]> جایزه شهید آوینی Tue, 15 Dec 2020 10:15:06 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8012/آمدیم-نبودید برادرم نادعلی http://www.irandocfest.ir/fa/news/8011/برادرم-نادعلی کارگردان: علی تک روستا ]]> جایزه شهید آوینی Tue, 15 Dec 2020 10:14:01 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8011/برادرم-نادعلی بیست و دو / بیست و دو http://www.irandocfest.ir/fa/news/8010/بیست-دو کارگردان: فرود عوض پور ]]> جایزه شهید آوینی Tue, 15 Dec 2020 10:13:01 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8010/بیست-دو بیشتر از مادرم http://www.irandocfest.ir/fa/news/8009/بیشتر-مادرم کارگردان: علیرضا باغشنی ]]> جایزه شهید آوینی Tue, 15 Dec 2020 10:11:37 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8009/بیشتر-مادرم پرچم‏ های مجازی http://www.irandocfest.ir/fa/news/8008/پرچم-های-مجازی کارگردان: حسن جعفری ]]> جایزه شهید آوینی Tue, 15 Dec 2020 10:10:22 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8008/پرچم-های-مجازی تاجران خون http://www.irandocfest.ir/fa/news/8007/تاجران-خون کارگردان: وحید هداوند ]]> جایزه شهید آوینی Tue, 15 Dec 2020 10:09:14 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8007/تاجران-خون تولد یک تراژدی http://www.irandocfest.ir/fa/news/8006/تولد-یک-تراژدی کارگردان: حجت‏الله عدالت‎پناه ]]> جایزه شهید آوینی Tue, 15 Dec 2020 10:07:59 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8006/تولد-یک-تراژدی جزیره ماهی http://www.irandocfest.ir/fa/news/8005/جزیره-ماهی کارگردان: رضا اعظمیان ]]> جایزه شهید آوینی Tue, 15 Dec 2020 10:06:54 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8005/جزیره-ماهی جهان جواد http://www.irandocfest.ir/fa/news/8004/جهان-جواد کارگردان: سیدصادق غفوریان ]]> جایزه شهید آوینی Tue, 15 Dec 2020 10:05:59 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8004/جهان-جواد چلچلای سفری http://www.irandocfest.ir/fa/news/8003/چلچلای-سفری کارگردان: حسن جعفری ]]> جایزه شهید آوینی Tue, 15 Dec 2020 10:04:48 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8003/چلچلای-سفری