سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند زیست محیطی(مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/5thFestival/toolbar_menu/selected_films/doczist Wed, 12 May 2021 12:43:54 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 12 May 2021 12:43:54 GMT مستند زیست محیطی(مسابقه ملی) 60 وداع  با طبیعت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6022/وداع-طبیعت کارگردان: میلاد ثابت کار ]]> مستند زیست محیطی(مسابقه ملی) Sat, 06 Jul 2019 08:56:15 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6022/وداع-طبیعت گاندو http://www.irandocfest.ir/fa/news/6021/گاندو کارگردان: مازیار مشتاق گوهری ]]> مستند زیست محیطی(مسابقه ملی) Sat, 06 Jul 2019 08:54:46 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6021/گاندو کولاف http://www.irandocfest.ir/fa/news/6020/کولاف کارگردان: غلامرضا صالحی ]]> مستند زیست محیطی(مسابقه ملی) Sat, 06 Jul 2019 08:53:39 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6020/کولاف قرق بان http://www.irandocfest.ir/fa/news/6019/قرق-بان کارگردان: روح اله حاج اسماعیلی ]]> مستند زیست محیطی(مسابقه ملی) Sat, 06 Jul 2019 08:52:49 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6019/قرق-بان سفر به اعماق خلیج فارس http://www.irandocfest.ir/fa/news/6018/سفر-اعماق-خلیج-فارس کارگردان: علی عبدی‌پور ]]> مستند زیست محیطی(مسابقه ملی) Sat, 06 Jul 2019 08:49:48 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6018/سفر-اعماق-خلیج-فارس تهران، شمال غربی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6017/تهران-شمال-غربی کارگردان: مصطفی شیری ]]> مستند زیست محیطی(مسابقه ملی) Sat, 06 Jul 2019 08:46:14 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6017/تهران-شمال-غربی زمین نا آرام http://www.irandocfest.ir/fa/news/6016/زمین-نا-آرام کارگردان: ارسلان امیری ]]> مستند زیست محیطی(مسابقه ملی) Sat, 06 Jul 2019 08:45:13 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6016/زمین-نا-آرام ببر هیرکان http://www.irandocfest.ir/fa/news/6015/ببر-هیرکان کارگردان: سید مانی میرصادقی ]]> مستند زیست محیطی(مسابقه ملی) Sat, 06 Jul 2019 08:43:14 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6015/ببر-هیرکان البرز http://www.irandocfest.ir/fa/news/6014/البرز کارگردان: منوچهر طیاب ]]> مستند زیست محیطی(مسابقه ملی) Sat, 06 Jul 2019 08:25:29 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6014/البرز افسانه آب http://www.irandocfest.ir/fa/news/6013/افسانه-آب کارگردان: محمد اسلامی ]]> مستند زیست محیطی(مسابقه ملی) Sat, 06 Jul 2019 08:24:25 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6013/افسانه-آب