سینما حقیقت - آخرين عناوين جوایز :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/11thFestival/toolbar_menu/priz Sun, 13 Jun 2021 18:50:19 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sun, 13 Jun 2021 18:50:19 GMT جوایز 60 جوایز یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران http://www.irandocfest.ir/fa/news/2550/جوایز-یازدهمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران جوايز مسابقه ملي تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ يكصد و بیست ميليون ريال (120/000/000 ريال) به کارگردان بهترين فيلم مستند بلند تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ یکصد ميليون ريال (100/000/000 ريال) به‌ کارگردان بهترين فيلم مستند کوتاه تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ هشتاد ميليون ريال (80/000/000 ريال)  به‌عنوان جايزه ويژه هيأت‌ داوران نشان فيروزه سینماحقیقت، تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ یکصد و چهل ‌ميليون ريال (140/000/000 ريال) به ‌بهترين فیلم جشنواره (ویژه تهيه‌كننده) * هيأت داوران برحسب تشخيص و قضاوت خود مي‌توانند در موارد زير، نسبت به اهداي جايزه به‌ هنرمندان برگزيده اقدام نمايد: تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ هفتاد ميليون ريال (70/000/000 ريال) به‌ بهترين پژوهشگر تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ شصت‌ ميليون ريال (60/000/000 ريال) به بهترين تدوينگر تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ شصت ‌ميليون ريال (60/000/000 ريال) به بهترين تصويربردار تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ شصت ميليون ريال (60/000/000 ريال) به‌ بهترين صدا تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ شصت‌ ميليون ريال (60/000/000 ريال) به بهترين نويسنده يا گوينده گفتار متن تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ شصت‌ ميليون ريال (60/000/000 ريال) به بهترين موسیقی متن جوايز مسابقه بين‌الملل تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ پنج هزار دلار (5/000 دلار) به بهترين فيلم مستند بلند تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ چهار ‌هزار دلار (4/000 دلار) به بهترين فيلم مستند نيمه‌بلند تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ سه ‌هزار دلار (3/000 دلار) به‌ بهترين فيلم مستند كوتاه تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و دو جایزه دو ‌هزار دلاری (2/000 دلار) به عنوان جايزه ويژه هيأت داوران جایزه شهید آوینی تندیس شهید آوینی، ديپلم افتخار و مبلغ يكصد و بیست ميليون ريال (120/000/000 ريال) به کارگردان بهترين فيلم مستند بلند بخش جایزه شهید آوینی تندیس شهید آوینی، ديپلم افتخار و مبلغ یکصد ميليون ريال (100/000/000ريال) به کارگردان بهترين فيلم مستند کوتاه بخش جایزه شهید آوینی ]]> جوایز Sat, 01 Jul 2017 04:45:51 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2550/جوایز-یازدهمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران