سینما حقیقت - آخرين عناوين هیات داوری ملی http://www.irandocfest.ir/fa/3thFestival/toolbar_menu/entekhabdavari3/davari3 Wed, 25 Nov 2020 06:31:32 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 25 Nov 2020 06:31:32 GMT هیات داوری ملی 60 ساعد نيك‌ذات http://www.irandocfest.ir/fa/news/7555/ساعد-نيك-ذات ]]> هیات داوری ملی Mon, 24 Feb 2020 10:24:38 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7555/ساعد-نيك-ذات سيدمحمد مهدي طباطبايي‌نژاد http://www.irandocfest.ir/fa/news/7554/سيدمحمد-مهدي-طباطبايي-نژاد ]]> هیات داوری ملی Mon, 24 Feb 2020 10:07:06 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7554/سيدمحمد-مهدي-طباطبايي-نژاد حسين ترابي http://www.irandocfest.ir/fa/news/7553/حسين-ترابي ]]> هیات داوری ملی Mon, 24 Feb 2020 09:59:14 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7553/حسين-ترابي