سینما حقیقت - آخرين عناوين هیئت انتخاب و داوری http://www.irandocfest.ir/fa/10thFestival/toolbar_menu/Jurise Fri, 27 Nov 2020 04:15:00 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Fri, 27 Nov 2020 04:15:00 GMT هیئت انتخاب و داوری 60 محمد شیروانی http://www.irandocfest.ir/fa/news/108/محمد-شیروانی ]]> هیئت انتخاب و داوری Sat, 22 Nov 2014 16:30:38 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/108/محمد-شیروانی حبیب احمدزاده http://www.irandocfest.ir/fa/news/107/حبیب-احمدزاده ]]> هیئت انتخاب و داوری Sat, 22 Nov 2014 16:29:42 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/107/حبیب-احمدزاده سعید ابوطالب http://www.irandocfest.ir/fa/news/106/سعید-ابوطالب ]]> هیئت انتخاب و داوری Sat, 22 Nov 2014 16:28:39 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/106/سعید-ابوطالب دکتر احمد ضابطی‌جهرمی http://www.irandocfest.ir/fa/news/105/دکتر-احمد-ضابطی-جهرمی ]]> هیئت انتخاب و داوری Sat, 22 Nov 2014 13:50:11 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/105/دکتر-احمد-ضابطی-جهرمی محمدرضا مقدسیان http://www.irandocfest.ir/fa/news/104/محمدرضا-مقدسیان ]]> هیئت انتخاب و داوری Sat, 22 Nov 2014 13:47:45 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/104/محمدرضا-مقدسیان