سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه بین الملل ( کمتر از 30 دقیقه) http://www.irandocfest.ir/fa/seventh_festival/toolbar_menu/selected_films/mosabeghe_manfi30 Mon, 21 Jun 2021 02:15:49 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Mon, 21 Jun 2021 02:15:49 GMT مسابقه بین الملل ( کمتر از 30 دقیقه) 60 عاشورا http://www.irandocfest.ir/fa/news/4878/عاشورا 22/ترکیه/2013 ]]> مسابقه بین الملل ( کمتر از 30 دقیقه) Wed, 27 Feb 2019 10:02:56 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4878/عاشورا  آلماز http://www.irandocfest.ir/fa/news/4877/آلماز 30/بلاروس/2013 ]]> مسابقه بین الملل ( کمتر از 30 دقیقه) Wed, 27 Feb 2019 10:01:26 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4877/آلماز بچه های سودوم http://www.irandocfest.ir/fa/news/4876/بچه-های-سودوم '15/آلمان/2013 ]]> مسابقه بین الملل ( کمتر از 30 دقیقه) Wed, 27 Feb 2019 09:58:49 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4876/بچه-های-سودوم اوتو، چگونه متفاوت رفتار می‌کند http://www.irandocfest.ir/fa/news/4875/اوتو-چگونه-متفاوت-رفتار-می-کند '29/آلمان/2012 ]]> مسابقه بین الملل ( کمتر از 30 دقیقه) Wed, 27 Feb 2019 09:55:34 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4875/اوتو-چگونه-متفاوت-رفتار-می-کند آن لحظه را به من پس بده http://www.irandocfest.ir/fa/news/4874/لحظه-بده 5/گواتمالا/2012 ]]> مسابقه بین الملل ( کمتر از 30 دقیقه) Wed, 27 Feb 2019 09:49:26 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4874/لحظه-بده  اسلحه باور من است http://www.irandocfest.ir/fa/news/4873/اسلحه-باور 12/کانادا/'2013 ]]> مسابقه بین الملل ( کمتر از 30 دقیقه) Wed, 27 Feb 2019 09:47:15 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4873/اسلحه-باور زندگی در فضا http://www.irandocfest.ir/fa/news/4872/زندگی-فضا 12/آلمان،استونی/2013 ]]> مسابقه بین الملل ( کمتر از 30 دقیقه) Wed, 27 Feb 2019 09:45:47 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4872/زندگی-فضا خانه‌ام بدون من http://www.irandocfest.ir/fa/news/4871/خانه-ام-بدون '28/لهستان/2012 ]]> مسابقه بین الملل ( کمتر از 30 دقیقه) Wed, 27 Feb 2019 09:43:49 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4871/خانه-ام-بدون آقای سیبزین روبل http://www.irandocfest.ir/fa/news/4870/آقای-سیبزین-روبل '18/ترکیه/2013 ]]> مسابقه بین الملل ( کمتر از 30 دقیقه) Wed, 27 Feb 2019 09:41:30 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4870/آقای-سیبزین-روبل اسلومو http://www.irandocfest.ir/fa/news/4869/اسلومو 16/آمریکا/2013 ]]> مسابقه بین الملل ( کمتر از 30 دقیقه) Wed, 27 Feb 2019 09:38:53 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4869/اسلومو