سینما حقیقت - آخرين عناوين دینی و رضوی (مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/4thFestival/toolbar_menu/selected_films/melidini4 Mon, 21 Sep 2020 08:53:57 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Mon, 21 Sep 2020 08:53:57 GMT دینی و رضوی (مسابقه ملی) 60 همنوا با زینب http://www.irandocfest.ir/fa/news/6327/همنوا-زینب کارگردان: عبدالرسول آذرشب ]]> دینی و رضوی (مسابقه ملی) Sun, 25 Aug 2019 12:02:49 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6327/همنوا-زینب هجرت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6326/هجرت کارگردان: فریدون نجفی ]]> دینی و رضوی (مسابقه ملی) Sun, 25 Aug 2019 12:00:30 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6326/هجرت ویونا http://www.irandocfest.ir/fa/news/6325/ویونا کارگردان: فرهاد ورهرام ]]> دینی و رضوی (مسابقه ملی) Sun, 25 Aug 2019 11:56:22 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6325/ویونا وهوم http://www.irandocfest.ir/fa/news/6324/وهوم کارگردان: مینا مشهدی مهدی ]]> دینی و رضوی (مسابقه ملی) Sun, 25 Aug 2019 11:34:37 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6324/وهوم مسجد دارالاحسان http://www.irandocfest.ir/fa/news/6323/مسجد-دارالاحسان کارگردان: برهان احمدی ]]> دینی و رضوی (مسابقه ملی) Sun, 25 Aug 2019 09:38:42 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6323/مسجد-دارالاحسان وندا http://www.irandocfest.ir/fa/news/6322/وندا کارگردان: فرخ حنیفه نژاد و مریم فتاحی فر ]]> دینی و رضوی (مسابقه ملی) Sun, 25 Aug 2019 09:36:38 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6322/وندا و بار دیگر دمام... http://www.irandocfest.ir/fa/news/6321/بار-دیگر-دمام کارگردان: ایمان حاجی زاده ]]> دینی و رضوی (مسابقه ملی) Sun, 25 Aug 2019 09:31:47 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6321/بار-دیگر-دمام نشانه ساز http://www.irandocfest.ir/fa/news/6320/نشانه-ساز کارگردان: مهدی احمدی ]]> دینی و رضوی (مسابقه ملی) Sun, 25 Aug 2019 09:30:04 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6320/نشانه-ساز ماه بر بام http://www.irandocfest.ir/fa/news/6319/ماه-بام کارگردان: علیرضا جهانی فر ]]> دینی و رضوی (مسابقه ملی) Sun, 25 Aug 2019 09:28:29 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6319/ماه-بام فیروزه اسلام http://www.irandocfest.ir/fa/news/6318/فیروزه-اسلام کارگردان: سعادتعلی سعیدپور ]]> دینی و رضوی (مسابقه ملی) Sun, 25 Aug 2019 09:17:31 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6318/فیروزه-اسلام