سینما حقیقت - آخرين عناوين جوایز :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/3thFestival/toolbar_menu/priz Sat, 08 May 2021 17:54:10 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 08 May 2021 17:54:10 GMT جوایز 60 جوايز مسابقه ملي http://www.irandocfest.ir/fa/news/6542/جوايز-مسابقه-ملي نشان فيروزه سينما حقيقت، ديپلم افتخار و مبلغ يكصد ميليون ريال (000/000/100 ريال) به بهترين فيلم مستند بلند با زمان بالاي 60 دقيقه نشان فيروزه سينما حقيقت، ديپلم افتخار و مبلغ هفتاد ميليون ريال (000/000/70 ريال) به‌ بهترين فيلم مستند نيمه ‌بلند با زمان 31 تا 60 دقيقه نشان فيروزه سينما حقيقت، ديپلم افتخار و مبلغ پنجاه ميليون ريال (000/000/50 ريال) به بهترين فيلم مستند كوتاه با زمان 30 دقيقه و كمتــر نشان فيروزه سينما حقيقت و ديپلم افتخار به‌عنوان جايزه ويژه هيأت‌ داوران نشان فيروزه سينما حقيقت، ديپلم افتخار و مبلغ سي‌ميليون ريال (000/000/30 ريال) به‌ بهترين پژوهش و تحقيق فيلم * هيأت داوران برحسب تشخيص و قضاوت خود مي‌توانند در موارد زير نيز نسبت به اهداي جايزه به‌ فيلم‌هاي برگزيده اقدام نمايد: نشان فيروزه سينما حقيقت، ديپلم افتخار و مبلغ سي‌ميليون ريال (000/000/30 ريال) به ‌بهترين تهيه‌كننده نشان فيروزه سينما حقيقت، ديپلم افتخار و مبلغ بيست ميليون ريال (000/000/20 ريال) به بهترين تدوين نشان فيروزه سينما حقيقت، ديپلم افتخار و مبلغ بيست‌ميليون ريال (000/000/20 ريال) به بهترين فيلمبرداري يا تصويربرداري نشان فيروزه سينما حقيقت، ديپلم افتخار و مبلغ بيست ميليون ريال (000/000/20 ريال) به‌ بهترين صدابرداري يا صداگذاري نشان فيروزه سينما حقيقت، ديپلم افتخار و مبلغ بيست ميليون ريال (000/000/20 ريال) به بهترين نويسنده يا گوينده گفتار متن جوايز مسابقه بين‌الملل نشان فيروزه سينما حقيقت، ديپلم افتخار و مبلغ ده‌هزار يورو (000/10 يورو) به بهترين فيلم مستند بلند با زمان بالاي 60 دقيقه نشان فيروزه سينما حقيقت، ديپلم افتخار و مبلغ هفت‌هزار يورو (000/7 يورو) به بهترين فيلم مستند نيمه بلند با زمان 31 تا 60 دقيقه نشان فيروزه سينما حقيقت، ديپلم افتخار و مبلغ پنج‌هزار يورو (000/5 يورو) به‌ بهترين فيلم مستند كوتاه با زمان 30 دقيقه و كمتر نشان فيروزه سينما حقيقت و ديپلم افتخار به عنوان جايزه ويژه هيأت داوران   ]]> جوایز Sun, 10 Nov 2019 06:52:41 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6542/جوايز-مسابقه-ملي