سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند صنایع دستی :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/eighth_festival/toolbar_menu/selectedfilm8/sanayedasti Sat, 31 Jul 2021 07:05:10 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 31 Jul 2021 07:05:10 GMT مستند صنایع دستی 60 کلید ساز جلفا http://www.irandocfest.ir/fa/news/5253/کلید-ساز-جلفا پژوهشگر: فرهاد بردبار تصویربردار: خسرو کهندژ صدابردار: حسام فولادی تهیه کننده: فرهاد بردبار   موضوع: استاد علی کلید ساز، صاحب مغازه‌ای با قدمت صد سال در محله‌ای ارمنی نشین به نام جلفا است و رابطه خوبی با همسایگان مسیحی خود دارد. 21دقیقه/1392   ]]> مستند صنایع دستی Sun, 17 Mar 2019 09:56:43 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5253/کلید-ساز-جلفا کایه http://www.irandocfest.ir/fa/news/5235/کایه پژوهشگر: کیوان محسنی تصویربردار: کیوان محسنی صدابردار: کیوان محسنی تهیه کننده:  کیوان محسنی   موضوع: پیرزنی در حال ساخت روپوش سر نوزادان(کایه ) است. 14دقیقه/1392   ]]> مستند صنایع دستی Sun, 17 Mar 2019 07:47:16 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5235/کایه عمو اوغلی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5234/عمو-اوغلی پژوهشگر: علی جلالی، بهاره اسدی تصویربردار: امیر باشتی منفرد صدابردار: مهدی حسینی پور تهیه کننده: سید رضا رضایی   موضوع: نحوه تولید قالی‌های فاخر و گران قیمت توسط برادران عمواوغلی از اواخر دوره قاجار تا اواسط دوره پهلوی. 66دقیقه/1392   ]]> مستند صنایع دستی Sun, 17 Mar 2019 07:41:39 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5234/عمو-اوغلی زنگار http://www.irandocfest.ir/fa/news/5233/زنگار پژوهشگر: داریوش نیکبخت و لطیف رئیسی تصویربردار: وحید حسینیزاده صدابردار: مجید کبیری تهیه کننده: علی شفیعی قهفرخی موضوع: تاریخچه و روند تولید قفل چالشتر که یکی از صنایع دستی چهار محال و بختیاری است.   ]]> مستند صنایع دستی Sun, 17 Mar 2019 07:39:27 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5233/زنگار اوزال http://www.irandocfest.ir/fa/news/5232/اوزال پژوهشگر: مسعود میرزایی تصویربردار: مسعود میرزایی صدابردار: امین اردانی تهیه کننده:  اسحاق آزادبخش   موضوع: دریانوردان بندر کنگ هویت وتاریخ زنده شهرشان هستند هستند و بارفتن آنها تاریخ کنگ هم به فراموشی سپرده می‌شود. 39دقیقه/1393   ]]> مستند صنایع دستی Sun, 17 Mar 2019 07:37:35 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5232/اوزال آسبادها http://www.irandocfest.ir/fa/news/5231/آسبادها پژوهشگر: جمشید مجددی و عاطفه شکوفه تصویربردار: صادق دهقان صدابردار: محسن طیبی تهیه کننده: جمشید مجددی   موضوع: نقش استفاده از انرژی های پاک در گذشته های دور و چگونگی اجرای این آسبادها در گذشته و بهره مناسب از از نیروی طبیعت. 31دقیقه/1392  ]]> مستند صنایع دستی Sun, 17 Mar 2019 07:33:37 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5231/آسبادها نشریه روزانه شماره هشتم http://www.irandocfest.ir/fa/news/845/نشریه-روزانه-شماره-هشتم دریافت فایل ]]> مستند صنایع دستی Sat, 24 Jan 2015 07:05:40 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/845/نشریه-روزانه-شماره-هشتم ویژه نامه نشریه روزانه (کات )شماره هشتم http://www.irandocfest.ir/fa/news/844/ویژه-نامه-نشریه-روزانه-کات-شماره-هشتم دریافت فایل ]]> مستند صنایع دستی Sat, 24 Jan 2015 06:55:01 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/844/ویژه-نامه-نشریه-روزانه-کات-شماره-هشتم نشریه روزانه شماره هشتم http://www.irandocfest.ir/fa/news/839/نشریه-روزانه-شماره-هشتم ]]> مستند صنایع دستی Sat, 24 Jan 2015 06:00:56 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/839/نشریه-روزانه-شماره-هشتم ویژه نامه نشریه روزانه (کات )شماره هفتم http://www.irandocfest.ir/fa/news/657/ویژه-نامه-نشریه-روزانه-کات-شماره-هفتم دریافت فایل ]]> مستند صنایع دستی Sat, 06 Dec 2014 09:04:23 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/657/ویژه-نامه-نشریه-روزانه-کات-شماره-هفتم