سینما حقیقت - آخرين عناوين فیلم http://www.irandocfest.ir/fa/eighth_festival/movie Sat, 28 Nov 2020 11:58:25 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 28 Nov 2020 11:58:25 GMT فیلم 60 آنونس مستند فیه ما فیه http://www.irandocfest.ir/fa/news/574/آنونس-مستند-فیه ]]> فیلم Wed, 03 Dec 2014 14:48:49 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/574/آنونس-مستند-فیه آنونس مستند آتلان http://www.irandocfest.ir/fa/news/566/آنونس-مستند-آتلان ]]> فیلم Wed, 03 Dec 2014 12:57:27 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/566/آنونس-مستند-آتلان آنونس فیلم چنارستان http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/485/1/آنونس-فیلم-چنارستان ]]> فیلم Mon, 01 Dec 2014 07:12:26 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/485/1/آنونس-فیلم-چنارستان تیزر هشتمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/258/تیزر-هشتمین-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت ]]> فیلم Thu, 27 Nov 2014 14:48:29 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/258/تیزر-هشتمین-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت هفت دوره جشنواره سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/49/هفت-دوره-جشنواره-سینما-حقیقت ]]> فیلم Thu, 20 Nov 2014 08:20:36 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/49/هفت-دوره-جشنواره-سینما-حقیقت