سینما حقیقت - پربيننده ترين عناوين مسابقه ملی(فیلم های بلند) :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/10thFestival/toolbar_menu/selected_films/mosabeghe_long Fri, 18 Sep 2020 21:37:06 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Fri, 18 Sep 2020 21:37:06 GMT مسابقه ملی(فیلم های بلند) 60