سینما حقیقت - پربيننده ترين عناوين مستند بیش از 70 دقیقه ( مسابقه بین الملل) :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/13thFestival/toolbar_menu/selected_films13/internatinal13B70 Fri, 25 Sep 2020 11:40:04 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Fri, 25 Sep 2020 11:40:04 GMT مستند بیش از 70 دقیقه ( مسابقه بین الملل) 60