سینما حقیقت - آخرين عناوين برگزیدگان http://www.irandocfest.ir/fa/eighth_festival/toolbar_menu/winners Fri, 27 Nov 2020 04:11:08 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Fri, 27 Nov 2020 04:11:08 GMT برگزیدگان 60 معرفی برگزیدگان بخش مسابقه بین الملل http://www.irandocfest.ir/fa/news/750/معرفی-برگزیدگان-بخش-مسابقه-بین-الملل ]]> برگزیدگان Mon, 15 Dec 2014 08:28:02 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/750/معرفی-برگزیدگان-بخش-مسابقه-بین-الملل برگزیدگان جایزه ویژه شهید آوینی http://www.irandocfest.ir/fa/news/749/برگزیدگان-جایزه-ویژه-شهید-آوینی ]]> برگزیدگان Mon, 15 Dec 2014 08:25:03 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/749/برگزیدگان-جایزه-ویژه-شهید-آوینی برگزیدگان بخش ملی هشتمین دوره جشنواره «سینماحقیقت» http://www.irandocfest.ir/fa/news/748/برگزیدگان-بخش-ملی-هشتمین-دوره-جشنواره-سینماحقیقت اسامی برگزیدگان بخش مسابقه ملی هشتمین دوره جشنواره سینماحقیقت به شرح ذیل اعلام شد ]]> برگزیدگان Mon, 15 Dec 2014 08:20:19 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/748/برگزیدگان-بخش-ملی-هشتمین-دوره-جشنواره-سینماحقیقت