سینما حقیقت - آخرين عناوين برنامه نمایش http://www.irandocfest.ir/fa/seventh_festival/toolbar_menu/Introduction Tue, 24 Nov 2020 02:27:02 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Tue, 24 Nov 2020 02:27:02 GMT برنامه نمایش 60 برنامه نمایش http://www.irandocfest.ir/fa/news/5149/برنامه-نمایش ]]> برنامه نمایش Wed, 13 Mar 2019 08:49:03 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5149/برنامه-نمایش برنامه جلسات نقد و بررسی فیلم‏های http://www.irandocfest.ir/fa/news/4748/برنامه-جلسات-نقد-بررسی-فیلم-های هفتمین جشنواره بین‏ المللی فیلم مستند ایران ]]> برنامه نمایش Tue, 19 Feb 2019 12:41:25 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4748/برنامه-جلسات-نقد-بررسی-فیلم-های