سینما حقیقت - آخرين عناوين عکس http://www.irandocfest.ir/fa/eighth_festival/photo Sat, 31 Jul 2021 06:45:40 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 31 Jul 2021 06:45:40 GMT عکس 60 بازدید مستندسازان از اماکن تاریخی اصفهان http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/886/1/بازدید-مستندسازان-اماکن-تاریخی-اصفهان ]]> عکس Wed, 04 Feb 2015 08:05:08 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/886/1/بازدید-مستندسازان-اماکن-تاریخی-اصفهان هشتمین دوره جشنواره بین المللی «سینماحقیقت» به روایت تصویر/4 http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/879/1/هشتمین-دوره-جشنواره-بین-المللی-سینماحقیقت-روایت-تصویر-4 ]]> عکس Mon, 26 Jan 2015 10:09:00 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/879/1/هشتمین-دوره-جشنواره-بین-المللی-سینماحقیقت-روایت-تصویر-4 هشتمین دوره جشنواره بین المللی «سینماحقیقت» به روایت تصویر/3 http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/878/1/هشتمین-دوره-جشنواره-بین-المللی-سینماحقیقت-روایت-تصویر-3 ]]> عکس Mon, 26 Jan 2015 10:04:57 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/878/1/هشتمین-دوره-جشنواره-بین-المللی-سینماحقیقت-روایت-تصویر-3 هشتمین دوره جشنواره بین المللی «سینماحقیقت» به روایت تصویر/2 http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/877/1/هشتمین-دوره-جشنواره-بین-المللی-سینماحقیقت-روایت-تصویر-2 ]]> عکس Mon, 26 Jan 2015 10:00:11 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/877/1/هشتمین-دوره-جشنواره-بین-المللی-سینماحقیقت-روایت-تصویر-2 حضور فیلمسازان بین المللی در جشنواره «سینماحقیقت»/2 http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/876/1/حضور-فیلمسازان-بین-المللی-جشنواره-سینماحقیقت-2 ]]> عکس Mon, 26 Jan 2015 09:56:48 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/876/1/حضور-فیلمسازان-بین-المللی-جشنواره-سینماحقیقت-2 حضور فیلمسازان بین المللی در جشنواره «سینماحقیقت»/1 http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/875/1/حضور-فیلمسازان-بین-المللی-جشنواره-سینماحقیقت-1 ]]> عکس Mon, 26 Jan 2015 09:44:01 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/875/1/حضور-فیلمسازان-بین-المللی-جشنواره-سینماحقیقت-1 هشتمین دوره جشنواره بین المللی «سینماحقیقت» به روایت تصویر/1 http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/874/1/هشتمین-دوره-جشنواره-بین-المللی-سینماحقیقت-روایت-تصویر-1 ]]> عکس Mon, 26 Jan 2015 09:32:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/874/1/هشتمین-دوره-جشنواره-بین-المللی-سینماحقیقت-روایت-تصویر-1 نشست نقد و بررسی «ققنوس» و «رهبران» http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/873/1/نشست-نقد-بررسی-ققنوس-رهبران ]]> عکس Mon, 26 Jan 2015 06:58:02 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/873/1/نشست-نقد-بررسی-ققنوس-رهبران بازدید رئیس سازمان سینمایی از هشتمین دوره جشنواره بین المللی «سینماحقیقت» http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/872/1/بازدید-رئیس-سازمان-سینمایی-هشتمین-دوره-جشنواره-بین-المللی-سینماحقیقت ]]> عکس Mon, 26 Jan 2015 06:44:53 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/872/1/بازدید-رئیس-سازمان-سینمایی-هشتمین-دوره-جشنواره-بین-المللی-سینماحقیقت افتتاحیه فیلم های «ایمان»، «وقتی گنجشک ها جیغ می کشند» و «آشنای غریب» http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/871/1/افتتاحیه-فیلم-های-ایمان-وقتی-گنجشک-جیغ-می-کشند-آشنای-غریب ]]> عکس Mon, 26 Jan 2015 06:32:15 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/871/1/افتتاحیه-فیلم-های-ایمان-وقتی-گنجشک-جیغ-می-کشند-آشنای-غریب