سینما حقیقت - آخرين عناوين انتشارات :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/seventh_festival/toolbar_menu/publications Wed, 23 Sep 2020 15:10:45 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 23 Sep 2020 15:10:45 GMT انتشارات 60 پوستر هفتمین جشنواره فیلم مستند سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/4752/پوستر-هفتمین-جشنواره-فیلم-مستند-سینما-حقیقت دریافت فایل ]]> انتشارات Wed, 20 Feb 2019 09:42:15 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4752/پوستر-هفتمین-جشنواره-فیلم-مستند-سینما-حقیقت