سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه ملی(مستند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس) http://www.irandocfest.ir/fa/seventh_festival/toolbar_menu/selected_films/mosabeghe_defamoghadas Sat, 31 Jul 2021 08:02:58 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 31 Jul 2021 08:02:58 GMT مسابقه ملی(مستند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس) 60 نباید گریه کنی مادر http://www.irandocfest.ir/fa/news/4854/نباید-گریه-کنی-مادر کارگردان: عباس امینی ]]> مسابقه ملی(مستند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس) Mon, 25 Feb 2019 09:39:52 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4854/نباید-گریه-کنی-مادر  ممد نبودی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4853/ممد-نبودی کارگردان: شهروز توکل ]]> مسابقه ملی(مستند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس) Mon, 25 Feb 2019 09:36:36 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4853/ممد-نبودی ملی بدون کارت http://www.irandocfest.ir/fa/news/4852/ملی-بدون-کارت کارگردان: محمد‌علی شعبانی ]]> مسابقه ملی(مستند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس) Mon, 25 Feb 2019 09:34:22 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4852/ملی-بدون-کارت سپیده‌دمی که بوی لیمو می‌داد http://www.irandocfest.ir/fa/news/4851/سپیده-دمی-بوی-لیمو-می-داد کارگردان: آزاده بی‌زار گیتی ]]> مسابقه ملی(مستند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس) Mon, 25 Feb 2019 09:31:42 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4851/سپیده-دمی-بوی-لیمو-می-داد روایت مریم http://www.irandocfest.ir/fa/news/4850/روایت-مریم کارگردان:  زهرا مشتاق ]]> مسابقه ملی(مستند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس) Mon, 25 Feb 2019 09:25:43 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4850/روایت-مریم دیوار، آخرین بوم نقاشی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4849/دیوار-آخرین-بوم-نقاشی کارگردان: مهدی باقری ]]> مسابقه ملی(مستند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس) Mon, 25 Feb 2019 09:17:58 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4849/دیوار-آخرین-بوم-نقاشی خاطراتی برای تمام فصول http://www.irandocfest.ir/fa/news/4848/خاطراتی-تمام-فصول کارگردان: مصطفی رزاق کریمی ]]> مسابقه ملی(مستند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس) Mon, 25 Feb 2019 09:08:13 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4848/خاطراتی-تمام-فصول  حاج کاظم http://www.irandocfest.ir/fa/news/4847/حاج-کاظم کارگردان: مسعود نجفی     ]]> مسابقه ملی(مستند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس) Mon, 25 Feb 2019 09:05:42 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4847/حاج-کاظم جای خالی یک نفر http://www.irandocfest.ir/fa/news/4846/جای-خالی-یک-نفر کارگردان: مرتضی پایه شناس ]]> مسابقه ملی(مستند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس) Mon, 25 Feb 2019 09:01:31 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4846/جای-خالی-یک-نفر جاده نمناک http://www.irandocfest.ir/fa/news/4845/جاده-نمناک کارگردان: محسن استاد علی ]]> مسابقه ملی(مستند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس) Mon, 25 Feb 2019 08:58:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4845/جاده-نمناک