سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه ملی(مستند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس) http://www.irandocfest.ir/fa/seventh_festival/toolbar_menu/selected_films/mosabeghe_defamoghadas Thu, 26 Nov 2020 08:37:32 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 26 Nov 2020 08:37:32 GMT مسابقه ملی(مستند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس) 60 نباید گریه کنی مادر http://www.irandocfest.ir/fa/news/4854/نباید-گریه-کنی-مادر کارگردان: عباس امینی ]]> مسابقه ملی(مستند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس) Mon, 25 Feb 2019 10:39:52 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4854/نباید-گریه-کنی-مادر  ممد نبودی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4853/ممد-نبودی کارگردان: شهروز توکل ]]> مسابقه ملی(مستند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس) Mon, 25 Feb 2019 10:36:36 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4853/ممد-نبودی ملی بدون کارت http://www.irandocfest.ir/fa/news/4852/ملی-بدون-کارت کارگردان: محمد‌علی شعبانی ]]> مسابقه ملی(مستند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس) Mon, 25 Feb 2019 10:34:22 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4852/ملی-بدون-کارت سپیده‌دمی که بوی لیمو می‌داد http://www.irandocfest.ir/fa/news/4851/سپیده-دمی-بوی-لیمو-می-داد کارگردان: آزاده بی‌زار گیتی ]]> مسابقه ملی(مستند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس) Mon, 25 Feb 2019 10:31:42 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4851/سپیده-دمی-بوی-لیمو-می-داد روایت مریم http://www.irandocfest.ir/fa/news/4850/روایت-مریم کارگردان:  زهرا مشتاق ]]> مسابقه ملی(مستند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس) Mon, 25 Feb 2019 10:25:43 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4850/روایت-مریم دیوار، آخرین بوم نقاشی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4849/دیوار-آخرین-بوم-نقاشی کارگردان: مهدی باقری ]]> مسابقه ملی(مستند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس) Mon, 25 Feb 2019 10:17:58 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4849/دیوار-آخرین-بوم-نقاشی خاطراتی برای تمام فصول http://www.irandocfest.ir/fa/news/4848/خاطراتی-تمام-فصول کارگردان: مصطفی رزاق کریمی ]]> مسابقه ملی(مستند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس) Mon, 25 Feb 2019 10:08:13 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4848/خاطراتی-تمام-فصول  حاج کاظم http://www.irandocfest.ir/fa/news/4847/حاج-کاظم کارگردان: مسعود نجفی     ]]> مسابقه ملی(مستند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس) Mon, 25 Feb 2019 10:05:42 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4847/حاج-کاظم جای خالی یک نفر http://www.irandocfest.ir/fa/news/4846/جای-خالی-یک-نفر کارگردان: مرتضی پایه شناس ]]> مسابقه ملی(مستند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس) Mon, 25 Feb 2019 10:01:31 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4846/جای-خالی-یک-نفر جاده نمناک http://www.irandocfest.ir/fa/news/4845/جاده-نمناک کارگردان: محسن استاد علی ]]> مسابقه ملی(مستند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس) Mon, 25 Feb 2019 09:58:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4845/جاده-نمناک