سینما حقیقت - آخرين عناوين کتاب :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/nine_festival/toolbar_menu/publications/books Wed, 23 Sep 2020 01:12:15 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 23 Sep 2020 01:12:15 GMT کتاب 60 دگر خواني سينماي مستند http://www.irandocfest.ir/fa/news/1509/دگر-خواني-سينماي-مستند ]]> کتاب Tue, 15 Dec 2015 15:04:41 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1509/دگر-خواني-سينماي-مستند تاريخ نوين سينمای مستند http://www.irandocfest.ir/fa/news/1508/تاريخ-نوين-سينمای-مستند ]]> کتاب Tue, 15 Dec 2015 15:03:41 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1508/تاريخ-نوين-سينمای-مستند سينماي مستند و باستانشناسي http://www.irandocfest.ir/fa/news/1505/سينماي-مستند-باستانشناسي ]]> کتاب Tue, 15 Dec 2015 15:00:26 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1505/سينماي-مستند-باستانشناسي