سینما حقیقت - آخرين عناوين دفاع مقدس (مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/4thFestival/toolbar_menu/selected_films/melidefamoghadas4 Thu, 28 Jan 2021 13:04:00 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 28 Jan 2021 13:04:00 GMT دفاع مقدس (مسابقه ملی) 60 مجیده http://www.irandocfest.ir/fa/news/6292/مجیده کارگردان: ماجد نیسی ]]> دفاع مقدس (مسابقه ملی) Sat, 24 Aug 2019 07:26:28 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6292/مجیده  نغمه‌های نامیرا http://www.irandocfest.ir/fa/news/6291/نغمه-های-نامیرا کارگردان: سعید راضی حویزه ]]> دفاع مقدس (مسابقه ملی) Sat, 24 Aug 2019 07:25:04 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6291/نغمه-های-نامیرا لیکو http://www.irandocfest.ir/fa/news/6290/لیکو کارگردان: محمدعلی هاشم زهی ]]> دفاع مقدس (مسابقه ملی) Sat, 24 Aug 2019 07:20:27 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6290/لیکو غروب فراق http://www.irandocfest.ir/fa/news/6289/غروب-فراق کارگردان: سیدرضا حسینی ]]> دفاع مقدس (مسابقه ملی) Sat, 24 Aug 2019 07:17:16 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6289/غروب-فراق  سوسنگرد http://www.irandocfest.ir/fa/news/6287/سوسنگرد کارگردان: عبدالرسول گلبن ]]> دفاع مقدس (مسابقه ملی) Sat, 24 Aug 2019 07:10:31 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6287/سوسنگرد رستاخیز http://www.irandocfest.ir/fa/news/6286/رستاخیز کارگردان: محمد علی فارسی ]]> دفاع مقدس (مسابقه ملی) Sat, 24 Aug 2019 07:02:36 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6286/رستاخیز خواب خوش بیداری http://www.irandocfest.ir/fa/news/6285/خواب-خوش-بیداری کارگردان: امیر حسین نوروزی و علی محمد ذوالفقاری ]]> دفاع مقدس (مسابقه ملی) Sat, 24 Aug 2019 07:00:10 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6285/خواب-خوش-بیداری جنایت در سکوت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6284/جنایت-سکوت کارگردان: بهروز نورانی‌پور ]]> دفاع مقدس (مسابقه ملی) Sat, 24 Aug 2019 06:52:10 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6284/جنایت-سکوت تنها گریه کن http://www.irandocfest.ir/fa/news/6283/تنها-گریه-کن کارگردان: احمد شریف زاده ]]> دفاع مقدس (مسابقه ملی) Sat, 24 Aug 2019 06:40:20 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6283/تنها-گریه-کن