سینما حقیقت - آخرين عناوين کرونا http://www.irandocfest.ir/fa/14thFestival/toolbar_menu/selected_films14/korona Thu, 28 Jan 2021 12:51:56 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 28 Jan 2021 12:51:56 GMT کرونا 60 A-B-C-D http://www.irandocfest.ir/fa/news/7978/a-b-c-d کارگردان: محسن خان جهانی ]]> کرونا Tue, 15 Dec 2020 08:55:44 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7978/a-b-c-d آنجا سپیده‎ دم http://www.irandocfest.ir/fa/news/7977/آنجا-سپیده-دم کارگردان: محسن جهانی و هاشم مسعودی ]]> کرونا Tue, 15 Dec 2020 08:54:22 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7977/آنجا-سپیده-دم بلاگردون http://www.irandocfest.ir/fa/news/7976/بلاگردون کارگردان: حسین علی مددی ]]> کرونا Tue, 15 Dec 2020 08:52:58 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7976/بلاگردون بلوک 65 http://www.irandocfest.ir/fa/news/7975/بلوک-65 کارگردان: سیدوحید حسینی نامی ]]> کرونا Tue, 15 Dec 2020 08:52:08 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7975/بلوک-65 پرِگل http://www.irandocfest.ir/fa/news/7974/پر-گل کارگردان: سعید فرجی ]]> کرونا Tue, 15 Dec 2020 08:49:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7974/پر-گل پروانگی http://www.irandocfest.ir/fa/news/7973/پروانگی کارگردان: محمدجعفر باقری نیا ]]> کرونا Tue, 15 Dec 2020 08:48:54 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7973/پروانگی پِسقِله http://www.irandocfest.ir/fa/news/7972/پ-سق-له کارگردان: مجید شیدا ]]> کرونا Tue, 15 Dec 2020 08:42:37 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7972/پ-سق-له تنگ نای http://www.irandocfest.ir/fa/news/7971/تنگ-نای کارگردان: جواد یقموری و مهدی امینی ]]> کرونا Tue, 15 Dec 2020 08:38:24 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7971/تنگ-نای چامون http://www.irandocfest.ir/fa/news/7970/چامون کارگردان: آرمان قلی پور دشتکی ]]> کرونا Tue, 15 Dec 2020 08:37:12 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7970/چامون داستان دستان کوچک http://www.irandocfest.ir/fa/news/7969/داستان-دستان-کوچک کارگردان: مهدیه سادات محور ]]> کرونا Tue, 15 Dec 2020 08:34:12 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7969/داستان-دستان-کوچک