سینما حقیقت - آخرين عناوين کارگاه ها :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/14thFestival/toolbar_menu/workshop Mon, 21 Jun 2021 01:27:19 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Mon, 21 Jun 2021 01:27:19 GMT کارگاه ها 60 برنامه سمینارهای کارگاهی چهاردهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/8087/برنامه-سمینارهای-کارگاهی-چهاردهمین-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت ]]> کارگاه ها Wed, 16 Dec 2020 06:43:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8087/برنامه-سمینارهای-کارگاهی-چهاردهمین-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت