سینما حقیقت - آخرين عناوين جنبی بین الملل http://www.irandocfest.ir/fa/eighth_festival/toolbar_menu/selectedfilm8/janbibeynolmelal8 Sat, 19 Jun 2021 22:34:07 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 19 Jun 2021 22:34:07 GMT جنبی بین الملل 60 قریب به چهار هزار نفر میهمان جشنواره ششم شدند http://www.irandocfest.ir/fa/news/5398/قریب-چهار-هزار-نفر-میهمان-جشنواره-ششم-شدند سینما تجربی: استقبال از ششمین جشنواره بین المللی «سینما حقیقت» طی دو روز گذشته بسیار خوب بوده تا جایی که طبق آمار تاکنون قریب به چهارهزار نفر میهمان این جشنواره بوده اند. ]]> جنبی بین الملل Sat, 27 Apr 2019 11:06:18 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5398/قریب-چهار-هزار-نفر-میهمان-جشنواره-ششم-شدند عکس روتوش شده http://www.irandocfest.ir/fa/news/5382/عکس-روتوش-شده '47/مصر، آلمان،دانمارک/2013 ]]> جنبی بین الملل Sun, 07 Apr 2019 11:55:52 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5382/عکس-روتوش-شده روح بالکان http://www.irandocfest.ir/fa/news/5381/روح-بالکان '80/انگلستان/2013 ]]> جنبی بین الملل Sun, 07 Apr 2019 11:53:16 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5381/روح-بالکان نام من نمک است http://www.irandocfest.ir/fa/news/5380/نام-نمک '92/سوییس،هند/2013 ]]> جنبی بین الملل Sun, 07 Apr 2019 11:42:18 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5380/نام-نمک لذت آرزوهای بشر http://www.irandocfest.ir/fa/news/5379/لذت-آرزوهای-بشر '70/کانادا/2014 ]]> جنبی بین الملل Sun, 07 Apr 2019 11:40:21 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5379/لذت-آرزوهای-بشر گند بزن به فقر http://www.irandocfest.ir/fa/news/5378/گند-بزن-فقر '6/دانمارک،آفریقای جنوبی/2013 ]]> جنبی بین الملل Sun, 07 Apr 2019 11:36:50 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5378/گند-بزن-فقر گالری ملی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5377/گالری-ملی '120/فرانسه/2014 ]]> جنبی بین الملل Sun, 07 Apr 2019 11:34:59 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5377/گالری-ملی خوشبین باش http://www.irandocfest.ir/fa/news/5376/خوشبین-باش '72/هلند/2014 ]]> جنبی بین الملل Sun, 07 Apr 2019 11:32:11 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5376/خوشبین-باش بقایای جنون http://www.irandocfest.ir/fa/news/5375/بقایای-جنون '100/فرانسه/2014 ]]> جنبی بین الملل Sun, 07 Apr 2019 11:30:01 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5375/بقایای-جنون مردی که لوور را نجات داد http://www.irandocfest.ir/fa/news/5374/مردی-لوور-نجات '60/فرانسه/2013 ]]> جنبی بین الملل Sun, 07 Apr 2019 11:27:19 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5374/مردی-لوور-نجات