سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند های کارآفرینی http://www.irandocfest.ir/fa/14thFestival/toolbar_menu/Jurise/ejtekhab14/karafarini14 Fri, 22 Jan 2021 13:04:24 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Fri, 22 Jan 2021 13:04:24 GMT مستند های کارآفرینی 60 سیدوحید حسینی http://www.irandocfest.ir/fa/news/8263/سیدوحید-حسینی ]]> مستند های کارآفرینی Fri, 18 Dec 2020 10:46:28 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8263/سیدوحید-حسینی لقمان خالدی http://www.irandocfest.ir/fa/news/8262/لقمان-خالدی ]]> مستند های کارآفرینی Fri, 18 Dec 2020 10:45:32 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8262/لقمان-خالدی سعید رشتیان http://www.irandocfest.ir/fa/news/8261/سعید-رشتیان ]]> مستند های کارآفرینی Fri, 18 Dec 2020 10:44:16 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8261/سعید-رشتیان