سینما حقیقت - آخرين عناوين هیات انتخاب ملی http://www.irandocfest.ir/fa/3thFestival/toolbar_menu/entekhabdavari3/entekhabmeli3 Sun, 13 Jun 2021 17:55:31 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sun, 13 Jun 2021 17:55:31 GMT هیات انتخاب ملی 60 محمد مقدم http://www.irandocfest.ir/fa/news/7551/محمد-مقدم ]]> هیات انتخاب ملی Mon, 24 Feb 2020 08:45:54 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7551/محمد-مقدم ابوالفضل توكلي http://www.irandocfest.ir/fa/news/7550/ابوالفضل-توكلي ]]> هیات انتخاب ملی Mon, 24 Feb 2020 08:44:32 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7550/ابوالفضل-توكلي محمدعلي فارسي http://www.irandocfest.ir/fa/news/7549/محمدعلي-فارسي ]]> هیات انتخاب ملی Mon, 24 Feb 2020 08:36:54 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7549/محمدعلي-فارسي سعيد مستغاثي http://www.irandocfest.ir/fa/news/7548/سعيد-مستغاثي ]]> هیات انتخاب ملی Mon, 24 Feb 2020 08:19:21 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7548/سعيد-مستغاثي بهزاد رسول‌زاده http://www.irandocfest.ir/fa/news/7547/بهزاد-رسول-زاده ]]> هیات انتخاب ملی Mon, 24 Feb 2020 08:00:56 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7547/بهزاد-رسول-زاده دكتر شهاب‌الدين عادل http://www.irandocfest.ir/fa/news/7546/دكتر-شهاب-الدين-عادل ]]> هیات انتخاب ملی Mon, 24 Feb 2020 07:37:39 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7546/دكتر-شهاب-الدين-عادل