سینما حقیقت - آخرين عناوين بخش جنبی ملی http://www.irandocfest.ir/fa/nine_festival/toolbar_menu/selected_films/janbimeli9 Sat, 19 Jun 2021 23:41:02 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 19 Jun 2021 23:41:02 GMT بخش جنبی ملی 60 نکوداشت محمدرضا مقدسیان http://www.irandocfest.ir/fa/news/4623/نکوداشت-محمدرضا-مقدسیان ]]> بخش جنبی ملی Wed, 06 Feb 2019 08:54:14 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4623/نکوداشت-محمدرضا-مقدسیان کاریز، تداوم حیات http://www.irandocfest.ir/fa/news/4622/کاریز-تداوم-حیات موضوع: سراب بی پایان، بیابان های خشک و سوزان و پوشیده از نمک، و انسان بیابان نشین، که نمک را با آب کاریز ها شست، زمین سترون را بارور کرد و در حصار نمک، واحه های فیروزه ای پدید آمد و حیات از نو تداوم یافت. ]]> بخش جنبی ملی Wed, 06 Feb 2019 08:22:11 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4622/کاریز-تداوم-حیات سرود دشت نیمو http://www.irandocfest.ir/fa/news/4621/سرود-دشت-نیمو اسفند ماه هر سال حاج رضا قلی‌رئیسی، میرنهر نیمور بند برما را می شکند و آب نهر را به رودخانه هرز می‌کند.. ]]> بخش جنبی ملی Wed, 06 Feb 2019 08:18:03 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4621/سرود-دشت-نیمو خیلی خیلی محرمانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4620/خیلی-محرمانه موضوع: چگونگی انتشار یک مجله طنز. ]]> بخش جنبی ملی Wed, 06 Feb 2019 08:14:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4620/خیلی-محرمانه خیزاب http://www.irandocfest.ir/fa/news/4619/خیزاب ماهیگیران اگر بخواهند زنده بمانند، ناگزیر باید صید خود را قاچاق کنند... ]]> بخش جنبی ملی Wed, 06 Feb 2019 08:10:17 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4619/خیزاب نکوداشت مرتضی ندایی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4617/نکوداشت-مرتضی-ندایی ]]> بخش جنبی ملی Wed, 06 Feb 2019 07:03:00 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4617/نکوداشت-مرتضی-ندایی مسافر http://www.irandocfest.ir/fa/news/4616/مسافر موضوع: نقاش معاصر، علی ذاکری ]]> بخش جنبی ملی Wed, 06 Feb 2019 07:00:39 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4616/مسافر قسمت شاعر http://www.irandocfest.ir/fa/news/4615/قسمت-شاعر ]]> بخش جنبی ملی Wed, 06 Feb 2019 06:55:45 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4615/قسمت-شاعر پدسک، وادی زرافشان http://www.irandocfest.ir/fa/news/4614/پدسک-وادی-زرافشان موضوع: این فیلم به آیین‌ها، مراسم و یادگارهای ایرانیان عهد باستان در تاجیکستان می‌پردازد. ]]> بخش جنبی ملی Wed, 06 Feb 2019 06:51:51 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4614/پدسک-وادی-زرافشان با هم http://www.irandocfest.ir/fa/news/4613/هم سال: 1392 ]]> بخش جنبی ملی Wed, 06 Feb 2019 06:44:28 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4613/هم