سینما حقیقت - آخرين عناوين کتاب http://www.irandocfest.ir/fa/six_festival/toolbar_menu/press/book Sat, 12 Jun 2021 15:59:59 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 12 Jun 2021 15:59:59 GMT کتاب 60 چگونه برای فیلم مستند فیلمنامه بنویسم؟ http://www.irandocfest.ir/fa/news/5439/چگونه-فیلم-مستند-فیلمنامه-بنویسم ]]> کتاب Tue, 30 Apr 2019 07:08:17 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5439/چگونه-فیلم-مستند-فیلمنامه-بنویسم سیاره رنج http://www.irandocfest.ir/fa/news/5438/سیاره-رنج ]]> کتاب Tue, 30 Apr 2019 06:06:24 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5438/سیاره-رنج میزانسن میدان عمیق http://www.irandocfest.ir/fa/news/5435/میزانسن-میدان-عمیق ]]> کتاب Mon, 29 Apr 2019 08:29:40 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5435/میزانسن-میدان-عمیق مراسم رونمایی از کتاب «سیاره رنج» برگزار می شود http://www.irandocfest.ir/fa/news/5434/مراسم-رونمایی-کتاب-سیاره-رنج-برگزار-می-شود سینما تجربی: مراسم رونمایی از کتاب «سیاره رنج» عصر امروز برگزار می شود. ]]> کتاب Mon, 29 Apr 2019 08:08:02 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5434/مراسم-رونمایی-کتاب-سیاره-رنج-برگزار-می-شود مراسم رونمایی از کتاب «چگونه برای فیلم مستند فیلمنامه بنویسم» برگزار شد http://www.irandocfest.ir/fa/news/5404/مراسم-رونمایی-کتاب-چگونه-فیلم-مستند-فیلمنامه-بنویسم-برگزار سینما تجربی: کتاب «چگونه برای فیلم مستند فیلمنامه بنویسم» نوشته «تریشا داس» ترجمه «زهره زاهدی کرمانی» مترجم و حضور «اکبر حر» معاون پژوهشی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، «نصرت‌الله تابش» کارشناس، «زهرا زاهدی کرمانی» مترجم، رونمایی شد. ]]> کتاب Sun, 28 Apr 2019 05:33:11 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5404/مراسم-رونمایی-کتاب-چگونه-فیلم-مستند-فیلمنامه-بنویسم-برگزار «میزانسن میدان عمیق» در جشنواره ششم http://www.irandocfest.ir/fa/news/5397/میزانسن-میدان-عمیق-جشنواره-ششم سینما تجربی: کتاب «میزانسن میدان عمیق» که از آثار تولیدی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است به جشنواره ششم «سینما حقیقت» رسید. ]]> کتاب Sat, 27 Apr 2019 11:00:45 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5397/میزانسن-میدان-عمیق-جشنواره-ششم