سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند بین 70تا40 دقیقه ( مسابقه بین الملل) http://www.irandocfest.ir/fa/13thFestival/toolbar_menu/selected_films13/internatinal1340-70 Sat, 19 Jun 2021 22:31:47 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 19 Jun 2021 22:31:47 GMT مستند بین 70تا40 دقیقه ( مسابقه بین الملل) 60 مصاحبه‌ی پخش نشده http://www.irandocfest.ir/fa/news/6901/مصاحبه-ی-پخش-نشده کارگردان: محمد صلاح ]]> مستند بین 70تا40 دقیقه ( مسابقه بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 12:02:05 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6901/مصاحبه-ی-پخش-نشده حیوانات از‌نفس‌افتاده http://www.irandocfest.ir/fa/news/6900/حیوانات-از-نفس-افتاده کارگردان: لی لی ]]> مستند بین 70تا40 دقیقه ( مسابقه بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 12:01:14 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6900/حیوانات-از-نفس-افتاده وطنم تا زمانی که برگردم http://www.irandocfest.ir/fa/news/6899/وطنم-زمانی-برگردم کارگردان: نوران اوزکان، اردال هوس ]]> مستند بین 70تا40 دقیقه ( مسابقه بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 11:59:01 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6899/وطنم-زمانی-برگردم زخم‌ها http://www.irandocfest.ir/fa/news/6898/زخم-ها کارگردان: دیدیه کروس ]]> مستند بین 70تا40 دقیقه ( مسابقه بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 11:58:07 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6898/زخم-ها قاشق http://www.irandocfest.ir/fa/news/6897/قاشق کارگردان: لایلا پاکالنینیا ]]> مستند بین 70تا40 دقیقه ( مسابقه بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 11:57:20 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6897/قاشق سوما http://www.irandocfest.ir/fa/news/6896/سوما کارگردان: آندری کوتسیا ]]> مستند بین 70تا40 دقیقه ( مسابقه بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 11:56:26 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6896/سوما سمفونی کارخانه اورسوس http://www.irandocfest.ir/fa/news/6895/سمفونی-کارخانه-اورسوس کارگردان: یاشمینا وویچیک ]]> مستند بین 70تا40 دقیقه ( مسابقه بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 11:55:21 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6895/سمفونی-کارخانه-اورسوس راه بازگشت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6894/راه-بازگشت کارگردان: ماکسیم ینس، دیمیتری پتروویچ ]]> مستند بین 70تا40 دقیقه ( مسابقه بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 11:54:20 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6894/راه-بازگشت