سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه بین الملل کوتاه http://www.irandocfest.ir/fa/11thFestival/toolbar_menu/selected_films/International-40 Sat, 28 Nov 2020 11:55:04 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 28 Nov 2020 11:55:04 GMT مسابقه بین الملل کوتاه 60 خاک‌های نرم فکه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4438/خاک-های-نرم-فکه ایران/2017 ]]> مسابقه بین الملل کوتاه Wed, 23 Jan 2019 08:22:33 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4438/خاک-های-نرم-فکه لوتوس http://www.irandocfest.ir/fa/news/4437/لوتوس ایران/2017 ]]> مسابقه بین الملل کوتاه Wed, 23 Jan 2019 08:20:40 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4437/لوتوس یک روز در حلب http://www.irandocfest.ir/fa/news/4436/یک-روز-حلب سوریه/2017 ]]> مسابقه بین الملل کوتاه Wed, 23 Jan 2019 08:10:20 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4436/یک-روز-حلب : هیچکستان http://www.irandocfest.ir/fa/news/4435/هیچکستان پرتغال، ایران/2017 ]]> مسابقه بین الملل کوتاه Wed, 23 Jan 2019 08:08:16 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4435/هیچکستان مجموعه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4434/مجموعه لهستان/1396 ]]> مسابقه بین الملل کوتاه Wed, 23 Jan 2019 08:04:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4434/مجموعه : ماه، خورشید و تفنگدار http://www.irandocfest.ir/fa/news/4433/ماه-خورشید-تفنگدار پرتغال، ارمنستان/2017 ]]> مسابقه بین الملل کوتاه Wed, 23 Jan 2019 08:02:49 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4433/ماه-خورشید-تفنگدار فوریه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4432/فوریه آلمان/2017 ]]> مسابقه بین الملل کوتاه Wed, 23 Jan 2019 08:00:13 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4432/فوریه صدای زمستان http://www.irandocfest.ir/fa/news/4431/صدای-زمستان بلژیک، سوئیس/1395 ]]> مسابقه بین الملل کوتاه Wed, 23 Jan 2019 07:57:37 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4431/صدای-زمستان سینما کریستال http://www.irandocfest.ir/fa/news/4430/سینما-کریستال اتریش/2017 ]]> مسابقه بین الملل کوتاه Wed, 23 Jan 2019 07:53:33 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4430/سینما-کریستال : در این سرزمین http://www.irandocfest.ir/fa/news/4429/این-سرزمین روسیه/2017 ]]> مسابقه بین الملل کوتاه Wed, 23 Jan 2019 07:51:35 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4429/این-سرزمین