سینما حقیقت - آخرين عناوين برگزیدگان http://www.irandocfest.ir/fa/12thFestival/toolbar_menu/Selected Thu, 26 Nov 2020 08:33:32 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 26 Nov 2020 08:33:32 GMT برگزیدگان 60 برگزیدگان دوازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/4120/برگزیدگان-دوازدهمین-دوره-جشنواره-بین-المللی-سینماحقیقت ]]> برگزیدگان Mon, 17 Dec 2018 07:29:29 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4120/برگزیدگان-دوازدهمین-دوره-جشنواره-بین-المللی-سینماحقیقت