سینما حقیقت - آخرين عناوين برنامه نمایش http://www.irandocfest.ir/fa/nine_festival/toolbar_menu/Introduction Fri, 27 Nov 2020 03:58:10 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Fri, 27 Nov 2020 03:58:10 GMT برنامه نمایش 60 نهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/1230/نهمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران-سینما-حقیقت ]]> برنامه نمایش Wed, 09 Dec 2015 15:09:56 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1230/نهمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران-سینما-حقیقت