سینما حقیقت - آخرين عناوين هیئت انتخاب و داوری بخش ویژه ملی http://www.irandocfest.ir/fa/5thFestival/toolbar_menu/Jurise/melientekhab5 Wed, 12 May 2021 12:46:37 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 12 May 2021 12:46:37 GMT هیئت انتخاب و داوری بخش ویژه ملی 60 محمد جواد لسانی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6161/محمد-جواد-لسانی تهیه کننده و کارگردان ]]> هیئت انتخاب و داوری بخش ویژه ملی Sat, 20 Jul 2019 07:20:35 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6161/محمد-جواد-لسانی رضا کاظمی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6160/رضا-کاظمی مستند ساز و دستیار سردبیر ماهنامه فیلم ]]> هیئت انتخاب و داوری بخش ویژه ملی Sat, 20 Jul 2019 07:01:26 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6160/رضا-کاظمی سید حسن حق‌گو http://www.irandocfest.ir/fa/news/6159/سید-حسن-حق-گو (مدیر فرهنگی) ]]> هیئت انتخاب و داوری بخش ویژه ملی Sat, 20 Jul 2019 06:30:18 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6159/سید-حسن-حق-گو