سینما حقیقت - آخرين عناوين فراخوان عمومی http://www.irandocfest.ir/fa/nine_festival/toolbar_menu/call_for_entries Thu, 26 Nov 2020 08:09:23 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 26 Nov 2020 08:09:23 GMT فراخوان عمومی 60 فرم فراخوان شرکت در نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینماحقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/915/فرم-فراخوان-شرکت-نهمین-دوره-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران-سینماحقیقت 22 تا 28 آذرمـاه 1394 - تهران ]]> فراخوان عمومی Sat, 08 Aug 2015 09:21:35 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/915/فرم-فراخوان-شرکت-نهمین-دوره-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران-سینماحقیقت